Tag Archives: 공유

“ผมเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วความจริงใจจะส่งไปถึงใครบางคนได้ แม้ว่าจะต้องใช้เวลาก็ตาม ผมมอบความจริงใจให้ไป ในขณะเดียวกันผมก็จะได้รับความจริงใจนั้นกลับมา ผมต้องการที่จะปฏิบัติตัวด้วยความจริงใจและไม่โกหก ผมอยากเป็นคนแบบนั้น และเป็นนักแสดงแบบนั้นด้วยครับ” 

Read more

“ผมอยากให้เห็นตัวตนจริงๆของผมครับ”

Read more

2/2